Współpraca z księgowym

Współpraca z biurem rachunkowym korzystającym z Comarch ERP Optima wiąże się z dużym usprawnieniem prowadzonej działalności. Podejmując współpracę z takim biurem, mamy gwarancję, że powierzyliśmy kwestie finansowe osobom odpowiedzialnym. Decydując się na prezentowane rozwiązanie, klient może wybrać jeden z pięciu modeli kooperacji:

Model 1 – Biuro Rachunkowe Online

Biuro rachunkowe działające na programie Comarch ERP Optima w modelu usługowym, może wykonywać swoją pracę z każdego miejsca. Natomiast księgowanie odbywa się w momencie, gdy dokumenty zostaną dostarczone przez klienta do biura.

Model 2 - Podgląd danych

W tym modelu biura rachunkowe wykorzystują do prowadzenia księgowości Comarch ERP Optima w modelu usługowym, a klienci mogą monitorować swoje dane finansowo-księgowe, w trybie „tylko do odczytu” za pomocą aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Aplikacja pozwala kontrolować istotne kwestie przez przeglądarkę internetową. „Podgląd danych” widocznie skraca czas przeznaczony na obsługę klienta, ponieważ przedsiębiorca samodzielnie sprawdza istotne dane.

Model 3 – Pełna współpraca

Pełna współpraca polega na wspieraniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie klienta, poprzez udostępnienie aplikacji Comarch ERP XT. Dzięki tej aplikacji dokumenty sprzedażowe za pomocą jednego kliknięcia zostaną przekazane księgowemu – proces przekazywania dokumentów tym samym znacząco się skróci. Model ten zrewolucjonizuje dotychczasowe działanie każdego przedsiębiorstwa.

Model 4 – Pogotowie księgowe

W tym przypadku klient sam prowadzi swoją księgowość oraz ewidencję kadrowo-płacową, wykorzystując Comarch ERP Optima w modelu usługowym. Biuro rachunkowe kontroluje prawidłowość wprowadzonych zapisów, pod względem merytorycznym. Przejmuje natomiast prowadzenie ksiąg, w sytuacji, gdy klient sam nie jest w stanie tego zrobić. Zarówno klient, jak i biuro rachunkowe mają dostęp do modułów Comarch ERP Optima w modelu usługowym.

Model 5 – Księgowanie na brudno

Klient samodzielnie zajmuje się ewidencją księgową za pomocą Comarch ERP Optima (w modelu usługowym), jednakże dokumenty zapisywane są do bufora – „na brudno”. Dokumenty przechowywane są przez klienta, zaś biuro rachunkowe przez Internet weryfikuje poprawność dokonanych zapisów oraz zajmuje się deklaracjami podatkowymi oraz ich złożeniem.