Regulamin

Warunki uczestnictwa w Społeczności Biur Rachunkowych

 • Członkiem Społeczności może być każde Biuro Rachunkowe (także Doradca Podatkowy oraz każda firma prowadząca działalność usługową i doradczą z zakresu księgowości oraz kadr i płac) posiadające oprogramowanie Comarch ERP Optima lub Comarch iOPT!MA24 w wersji dla Biur Rachunkowych. Oprogramowanie musi posiadać aktualną gwarancję.
 • Członkowie zgłaszają się do Społeczności wypełniając formularz rejestracyjny.
 • Na formularzu zgłoszeniowym należy wskazać, z którego pakietu usług Biuro chce korzystać.
 • Oprócz formularza zgłoszeniowego Członkowie Społeczności przesyłają kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do świadczenia usług księgowych.
 • Po weryfikacji informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym iComarch24 podejmuje decyzję o przyjęciu Biura Rachunkowego do Społeczności Biur Rachunkowych (dodatkowo wymagana może być opinia Partnera Comarch opiekującego się biurem).
 • Członkowie społeczności nie spełniający założonych wymagań otrzymają okres przejściowy (nie dłuższy niż 3 m-ce) umożliwiający ich spełnienie.
 • Biuro Rachunkowe będące członkiem Społeczności udziela referencji dla systemu Comarch OPT!MA lub Comarch iOPT!MA24.
 • Dodatkowo Biuro Rachunkowe będące członkiem społeczności może umieścić na swoich stronach internetowych znak graficzny „używam Comarch ERP Optima”.
 • iComarch24 zastrzega sobie prawo do usunięcia członka Społeczności w przypadku nie spełnienia wymagań członkostwa po okresie przejściowym lub innym uzasadnionym przypadku.
 • Członkowie Społeczności Biur Rachunkowych to podmioty niezależne od iComarch24, w związku z tym iComarch24 nie ponosi odpowiedzialności za skutki ich działalności.

Ogólne warunki współpracy pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w Społeczności Biur Rachunkowych a iComarch24  znajdują się w REGULAMINIE

Zakres pakietów standaryzowanej usługi księgowej

Na podstawie zakresu usług wskazanych przez Biuro Rachunkowe na formularzu rejestracyjnym oraz zakresu posiadanych modułów Comarch ERP Optima lub Comarch iOPT!MA24 każde Biuro Rachunkowe zostanie przypisane do kategorii Biur świadczących usługi podstawowe lub rozszerzone lub zaawansowane (do jednej, dwóch lub trzech kategorii jednocześnie.)

Regulamin - usługa podstawowa

Odbiorca usługi:

 • Klient indywidualny lub mikro firma, która jest zobowiązana do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej (Ryczałt ewidencjonowany lub Księga Przychodów i Rozchodów)
 • firma dostarczająca do Biura Rachunkowego nie więcej niż 25 dokumentów w walucie polskiej wymagających zaksięgowania
 • zatrudniająca do 5 pracowników (etat / zlecenie)

Wykonawca usługi:

 • Biuro Rachunkowe deklarujące chęć obsługi Klientów o wskazanym profilu
 • Biuro Rachunkowe gotowe świadczyć jednorazowe usługi np. związane z rozliczeniem rocznym podatników
 • Biuro Rachunkowe dające możliwość internetowej wymiany danych z Klientem

Wymagania z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima:

 • Księga Podatkowa
 • Kasa/Bank
 • Internetowa Wymiana Dokumentów
 • Płace i Kadry lub uproszczona ewidencja wynagrodzeń

Regulamin - usługa rozszerzona

Odbiorca usługi:

 • mała lub średnia firma, która jest zobowiązana do prowadzenia uproszczonej ewidencji księgowej (Ryczałt ewidencjonowany lub Księga Przychodów i Rozchodów) lub prowadzenia Ksiąg rachunkowych
 • dostarczająca do Biura Rachunkowego nie więcej niż 100 dokumentów w walucie polskiej lub obcej
 • zatrudniająca do 10 pracowników (etat / zlecenie)

Wykonawca usługi:

 • Biuro Rachunkowe deklarujące chęć obsługi Klientów o wskazanym profilu
 • Biuro Rachunkowe gotowe prowadzić obsługę rozliczeń płatności Klienta
 • Biuro Rachunkowe dające możliwość internetowej wymiany danych z Klientem

Wymagania z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima:

 • Księga Podatkowa
 • Księga Handlowa
 • Kasa/Bank
 • Internetowa Wymiana Dokumentów
 • Kadry i Płace

Regulamin - usługa zaawansowana

Odbiorca usługi:

 • mała, średnia i duża firma, która jest zobowiązana do prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ksiąg rachunkowych
 • dostarczająca do Biura Rachunkowego znaczną ilość dokumentów w walucie polskiej lub obcej (powyżej 100)
 • zatrudniająca powyżej 10 pracowników (etat / zlecenie).

Wykonawca usługi:

 • Biuro Rachunkowe deklarujące chęć obsługi Klientów o wskazanym profilu
 • Biuro Rachunkowe gotowe prowadzić obsługę rozliczeń płatności Klienta
 • Biuro Rachunkowe dające możliwość internetowej wymiany danych z Klientem
 • Biuro Rachunkowe gotowe pracować zdalnie na bazie Klienta
 • Biuro Rachunkowe udostępniające przez Internet raporty dla Klienta
 • Biuro Rachunkowe przyjmujące dodatkowe zlecenia od Klienta w zakresie obsługi merytorycznej

Wymagania z zakresu oprogramowania Comarch ERP Optima:

 • Księga Podatkowa
 • Księga Handlowa
 • Kasa/Bank
 • Internetowa Wymiana Dokumentów
 • Kadry i Płace
 • Pulpit Menadżera